Om Kensoft

Vårt fokus ligger hos kunden och vi är en oberoende neutral partner som ni kan vända er till när ni har funderingar som berör IT/Data verksamhet. Behöver er IT-avdelning tilläggsresurser som ser med opartiska neutrala ögon på något projekt, så är vi den rätta partnern.

Vi kartlägger ert behov och utifrån kartläggningen ser vi vad som passar företaget. Blir det enbart en kort skolning på något office program eller förnya hemsidorna, byta hela administrationsprogrammet. Inget är omöjligt då vi har ett stort nätverk med samarbetspartners.

 

Välkommen att kontakta oss

Partner Kent Ekman