Projekt

Projekt Drogfri Ungdom r.f./ Power Club

En kort beskrivning av ett IT – samarbete där vi har hjälpt föreningen Drogfri Ungdom r.f. som gör ett mycket fint drogförebyggande insats bland Vasas skolelever genom verksamheten Power Club.

Projektet inleddes med en kartläggning av föreningens dataanvändning, websidor, kostnader.
Skolning i MS Office har utförts enligt önskemål och en liten introduktion av molnbaserade
officeprogrammet på Google Drive.
Grafiskt material bearbetades och förnyades i samarbete med en grafiker.
Websidorna uppdaterades/förbättrades enligt verksamhetsledarens önskemål och flyttades till ett nytt webhotell med en stor kostnadsinbesparing per år.

Kensoft tackar för ett intressant samarbete och önskar Drogfri Ungdom fortsatt goda drogförebyggande insatser bland Vasas skolelever.

Kontakta gärna verksamhetsledare Eivor Hedman tel. 050-364 4666 för mera info om vårt samarbete.

Partner
Kent Ekman