Om Kensoft

Vad jobbar vi med?

Vi hjälper och stöder ditt företagande!

IT-rådgivning

Tycker du att utvecklingen går för fort inom IT?
Har du förlorat fokus på din verksamhet?
Tar IT för mycket tid av din arbetsdag?
Frågor finns det säkert många av, Kensoft Consulting är den rätta B2B partnern för olika frågor som berör IT-djungeln.

 

IT-stöd / IT-underhåll

IT-hjälp med fokus på dina behov.
Du får personligt stöd och service för IT-användning.

  • upprätthållande av ett driftsäkert operativsystem samt övrig kringutrustning och programvaror
  • backupsystem, installationer, uppgraderingar, virusborttagning m.m.
  • hjälp vid driftstörningar, nätverksproblem samt ibruktagande av molntjänster
  • dokumentation över hela IT-systemet
IT-utveckling

KensoDEV™ är en tjänst som anpassas enligt dina utvecklingsbehov. Det krävs stora resurser för ett lyckat IT-projekt, även det minsta "web-sides" projektet kan kräva större resurser än beräknat. Vi hjälper till att även dra projekten tillsammans med utsedd leverantör/leverantörer.

Resursbehov

Behöver du extra resurser vid utveckling av företaget? Har ni svårt att hinna administrera era websidor? Kanske ditt företag är i behov av en IT-chefs tjänst?

Boka in ett möte med oss och ta en diskussion, tjänsten KensoADM™ anpassar vi efter dina behov.

Företags rådgivning

Vi jobbar enligt Mentor-principen och ger råd utifrån dina funderingar.
Diskussioner med VD är vanliga och vi bollar med det mesta som behövs för att leda ett företag.

Export-rådgivning /
Internationalisering

Har du funderat att det skulle vara trevligt att sälja dina produkter / tjänster till de övriga Nordiska länderna?

KensoEXP™ är en tjänst där vi hjälper dig med dina funderingar.

Resursbehov

Behöver du extra resurser vid utveckling av företaget? Kanske ditt företag är i behov av att utveckla försäljningen?

Boka in ett möte med oss och ta en diskussion, tjänsten "Försäljningschef" anpassar vi efter dina behov.

Personlig konsultering för ditt företag!

TA KONTAKT

+358 50 346 1818, Sakarias Liimatainen, VD / B2B Partner

+358 50 562 1734, Kent Ekman,  B2B Partner

Vid all kontakt till Kensoft Consulting sparas dina kontaktuppgifter i vår databas enligt EUs direktiv GDPR.